Blästring

Blästring är en slip- och rengöringsmetod som kan användas för flera olika ändamål. Många gånger används blästring som en metod vid legotillverkningen men vi kan även hjälpa dig som vill blästra din befintliga produkt. Hör av dig så hjälper vi till med ditt behov!  

Vad är blästring?

Blästring är en effektiv metod för slipning eller rengöring av stål- och plåtprodukter. Metoden används för olika ändamål som till exempel få bort smuts eller rost, runda till kanter efter skärning eller stansning, som förberedande behandling inför ytbehandling eller för att ge en produkt en slät eller specifik yta. 

Blästring är också en effektiv metod för att förbättra utmattningsegenskaper hos exempelvis kugghjul, fjädrar, sågklingor med mer.

Blästring
Blästring aluminium

Vad kan vi blästra?

Med vår kunskap, i kombination med vår kompletta och högteknologiska maskinpark kan vi blästra de flesta föremål vi får förfrågningar om. Det är produkter från millimetersmå dimensioner upp till 3 meter stora delar. 

Det finns flera olika tekniker inom blästring beroende på vad man vill uppnå. Vi kan uppfylla de flesta önskemål och hjälper även till med produkter utanför vår legotillverkning. 

Olika tekniker för blästring

I praktiken innebär blästring att man med hjälp av lufttryck eller ett mekaniskt hjul blåser eller slungar olika typer av blästermedel. Det finns olika blästermedel man kan använda beroende på material och genomförande. 

Blästring med glaskulor

Vi erbjuder glasblästring vilket innebär att man använder små glaskulor som skjuts ut med ett högt lufttryck. Denna metod av blästring används framför allt för att polera  fram en fin yta än att rengöra material. Denna typ av blästring sker oftast senare i processen, som efterbehandling, alternativt som en polering för att fräscha upp använda föremål, t ex fäljar. 

Glasblästring fungerar väldigt bra på rostfritt och på mjuka metaller så som aluminium. Metoden är inte effektiv för grövre rengöring som exempelvis för att få bort rost. 

Blästring med glaskulor

Vad är fördelarna med blästring med glaskulor?

Olika metoder lämpar sig bäst beroende på produkt, ändamål och material. Blästring med glaskulor är en metod som fungerar för många ändamål och material, här nämner vi några fördelar med denna metod. 

Skonsam

Blästring med glaskulor är en relativt mjuka och icke-aggressiva blästring jämfört med andra material som sand eller metallpartiklar. Det gör att blästring med glaskulor kan användas på känsliga ytor utan att orsaka skador eller deformationer. Denna metod genererar även mindre damm jämfört med blästring med sand eller andra material vilket ger en renare arbetsmiljö.

Återanvändning

Glaskulor är återanvändningsbara och kan användas flera gånger om innan de behöver bytas ut. Det minskar materialkostnaderna och genererar mindre avfall jämfört med engångsmaterial. En win win för både kostnaden och ur ett hållbarhetsperspektiv. 

Mångsidig

Blästring med glaskulor kan användas på många olika material som metall, glas, plast och keramik och tillämpas för både industriella produkter och hantverkskonst.

Metoden ger en jämn och enhetlig yta och kan användas för att avlägsna ojämnheter,  beläggningar eller skapa olika estetiska ytor.