Legotillverkning

Med många års erfarenhet av legotillverkning har vi stor erfarenhet av att tillverka produkter efter kundens behov och önskemål. Vi hjälper våra kunder hela vägen från idé till färdig produkt. Med en komplett och högteknologisk maskinpark kan vi erbjuda legotillverkning för både små och stora företag. 

Vad är legotillverkning?

Legotillverkning, även kallad kontraktstillverkning, innebär att vi producerar produkter efter förfrågan från våra kunder. Det kan vara allt ifrån mindre komponenter, så som är en detalj i en kunds produkt, till stora produkter. 

Vi erbjuder legotillverkning inom plåttillverkning och jobbar med ett modulärt uppbyggt CAD/CAM program med 2D- och 3D-CAD. Med väl utvecklad mjukvara för en optimal produktion levererar vi allt ifrån skräddarsydda detaljer till kompletta produkter, alltid med lika hög precision oavsett produkt. 

Legotillverkning tankar
Maskinpark legotillverkning

En maskinpark för en optimerad legotillverkning

Vår högteknologiska och kompletta maskinpark gör att vi kan ta fram alla typer av produkter inom rostfritt och plåttillverkning. 

Vi utför tekniker som bland annat laserskärning, kantbockning, MIG och TIG svetsning, svarvning och fräsning med mera. Vill ni läsa mer om vår maskinpark och vad vi använder för tekniker i vår legotillverkning finns mer att läsa under ”maskinpark”

Fördelarna med legotillverkning

Det finns många fördelar med att ta hjälp av en duktig aktör inom legotillverkning. Det innebär inte bara att man får en skräddarsydd produkt efter sitt eget behov. Den erfarenhet aktören sitter på kan vara värdefull på många sätt vid optimering och utveckling av just er produkt. 

Rätt kompetens vid rätt tidpunkt

Som experter av legotillverkning kan vi vår sak. Genom att låta oss ansvara för produktionen av de komponenter ni saknar kan vi göra det vi är bäst på, medan ni kan fokusera på det ni är bäst på. Tillsammans skapar vi ett hållbart och optimalt arbetssätt där tid och erfarenheten i produktionskedjan optimeras maximalt vid varje skede.

Hela produktionen på 1 ställe

Tid är pengar och långa produktionsprocesser kostar. Att skapa en produktion som är beroende av många olika aktörer som skapar sina olika komponenter i produktionskedjan ökar risken för förseningar och produktionsstopp. Genom att förlägga större delar av produktionen hos en legotillverkare minimerar ni antalet aktörer och skapar tryggare produktionskedjor.

Specialister av sitt material

Som legotillverkare inom plåttillverkning är vi specialister på materialen vi använder. Vi kan allt inom aluminium, stål och övriga material i vår produktion. Med lång historia av projekt inom olika branscher bakom oss har vi erfarenhet av komplexa konstruktionslösningar, och kan vara en partner som kan bidra med värdefulla förbättringsförslag.  

Kostnadseffektiva lösningar

Som specialister av materialet och konstruktionslösningar är vårt mål att alltid ta fram den mest kostnadseffektiva produkten för ert behov. Med vår erfarenhet inom legotillverkning bidrar vi med förbättringsförslag som ökar kvalitén, optimerar användningen och är så kostnadseffektiv som möjligt.