Produkter

Genom åren har vi hunnit legotillverka många produkter via plåtbearbetning av plåt, stål och aluminium. Här delar vi med oss av några produkter vi har tagit fram genom åren. 

Plåtbearbetning - Produkter

Här är ett axplock av produkter vi har legotillverkat av olika typer av plåt på önskemål av våra kunder. 

Pulverlackering miljöskåp

Miljöskåp

Vid hantering av farligt avfall så som olika kemikalier är det viktigt att ha säkra skåp att förvara avfallet i. Miljöskåp för farligt avfall har vi producerat åt flera kunder med deras specifika behov.

Oxidgrill

Oxidgrill

Oxidgrillen är en återkommande produktion vi gör till vår beställare The oxid. Grillen är gjord av cortenstål som är ett rosttrögt material som motstår väder och vind.

Grillen klarar att av årets alla årstider och blir bara snyggare och snyggare vid exponering av vatten då det bildas ett jämnt och härdat oxidskikt på stålytan.

Legotillverkning plåt stativ

Stativ

Stativ är en produkt som är svår att hitta när beställaren har specifika önskemål, vi har genom åren hjälp till att ta fram flera specialtillverkade stativ via plåtbearbetning för att uppfylla våra kunders behov. 

Vi tillverkar både små och stora stativ, enkla eller med många detaljer. Bara beställarens behov och fantasi sätter gränser på vår produktion.

Vad är plåtbearbetning?

Plåtbearbetning, även känt som plåtslageri eller plåtformning, är processen där vi formar plåtmaterial vid legotillverkningen av produkter. Det innefattar skärning, bockning, valsning, svetsning och montering av plåt för att producera olika former och strukturer.

Plåtbearbetning används inom olika branscher och tillverkningssektorer, såsom fordonsindustrin, byggbranschen, elektronikindustrin och många fler. Produkter som kan tillverkas genom plåtbearbetning inkluderar karosseridelar, takplåtar, ventilationssystem, elektronikchassin och olika typer av behållare och burkar.

Tjänster vid plåtbearbetning

Plåtbearbetning Svetsning
Plåtbearbetning

Process vid plåtbearbetning

Vi är specialister på legotillverkning av plåtdelar, genom plåtbearbetning producerar vi plåtdelar enligt specifika krav och specifikationer från våra kunder. Vi legotillverkar 

Processen för legotillverkning av plåtdelar varierar beroende på produkt, materialval och de specifika kraven från kunden. Här är en allmän beskrivning av processen:

1. Kundkrav och specifikationer: Kunden kommunicerar sina behov och specifikationer till oss för legotillverkning av plåt. Det kan inkludera ritningar, dimensioner, toleranser och materialkrav.

2. Materialval: Vi hjälper till i valet av plåtmaterial baserat på kundens specifikationer och tillämpning. Det kan vara olika typer av metaller, till exempel stål, aluminium eller rostfritt stål.

3. Plåtberedning: Där efter förbereder vi den valda plåten för bearbetning. Det kan inkludera skärning, rätning, planering eller valsning av plåten till önskad form och storlek.

4. Plåtbearbetning: Sedan påbörjar processen för att forma och skapa den önskade produkten. Det kan inkludera processer som stansning, bockning, svetsning, skärande eller bockning av plåten enligt ritningar och specifikationer.

5. Ytbehandling: Efter bearbetning kan plåtdelarna genomgå ytbehandling för att ge dem önskad finish, skydd mot korrosion eller estetisk förbättring. Det kan inkludera processer som målning, pulverlackering, galvanisering eller anodisering beroende på kraven.

6. Kvalitetskontroll: Produkten genomgår kvalitetskontrollprocesser för att säkerställa att de uppfyller de specificerade kraven och toleranserna. Det kan inkludera inspektion av dimensioner, ytkvalitet och andra egenskaper.

7. Leverans: Efter godkänd kvalitetskontroll levereras produkten till kunden enligt överenskommet.