Prototyptillverkning

Prototyptillverkning är ett viktigt och spännande steg i tillverkningsprocessen. Genom att ta fram en fysisk modell får man möjlighet att utvärdera och resultatet innan man fortsätter tillverkningen.

Vad är Prototyptillverkning?

Vid prototyptillverkning tillverkas enstaka produkter åt företag som vill skapa en ny produkt eller vidareutveckla en redan befintlig produkt. Genom att tillverka en prototyp får man möjligheten att utvärdera och justera produkten innan man går vidare med att tillverka en större serie.
Genom starkt intresse, lång erfarenhet och stor kunskap har vi på Frankis verktygen för att hjälpa er att ta fram prototyper inför produktion. Ingen idé är för stor eller för liten för oss och vi är gärna med redan från början.

Fördelar med Prototyptillverkning?

Prototyptillverkning är ett smidigt och kostnadseffektivt sätt att testa ett nytt koncept på. Det ger användbar feedback i ett tidigt skede i tillverkningsprocessen och ger möjlighet att upptäcka nackdelar innan serietillverkningen påbörjas. På detta sätt kan man spara både tid och kostnader samtidigt som man även får möjlighet att utvärdera material, konstruktion och ytbehandling.