Fredrik Liljegren

VD & Beredning

Christina Hansson

Ekonomi & HR

Tomas Svensson

Ägare

Åke Nilsson

Inköp & Beredare

Kristoffer Persson

Inköp & Beredning

Kristian Cinthio

Kvalitet & Beredning

Tomas Svensson

Ägare