Aluminium

Alluminium är en metall som används inom många olika områden, allt ifrån mindre och enkla saker i hemmet till stora & tunga fordon. Man hittar aluminium i så väl folie och burkar som båtar och flygplan. 

Vad är aluminium?

Aluminium är ett metalliskt grundämne och är den vanligaste metallen i jordskorpan. Naturligt finns inte metallen i en egen form utan är bunden till andra grundämnen, det innebär att det krävs en kemisk process för att utvinna aluminiumet ur den kemiska föreningen innan vi kan använda metallen. 

Metallen har många bra egenskaper som vi har stor nytta av i samhället och används mycket i produkter vi använder dagligen. Att metallen dessutom är återvinningsbar då den går att smälta ned och forma om gör den till ett användbart och hållbart val.

aluminium

Vilka fördelar har aluminium?

Olika metaller har olika egenskaper ochlämoar sig därför också bäst vid olika ändamål. Aluminum är en populär metall och används till många saker runt om oss. Här nedan är några fördelar med metallen aluminium. 

Väger lite

Aluminium är en mycket lätt metall jämfört med andra metaller som stål och koppar. Detta gör den till ett utmärkt material för användning i fordon, flygplan och andra produkter där man vill ha så lite vikt som möjligt.

Korrosions-beständighet

Aluminium är en mycket korrosionsbeständig metall, detta gör det till ett utmärkt material för användning i många miljöer. Dock lämpar sig inte metallen i kombination med sura eller alkaliska lösningar samt i aggressiva miljöer som t ex sjövatten. 

God ledningsförmåga

Metallen har en hög ledningsförmåga och är en utmärkt ledare av värme och elektricitet. Det gör metallen till ett populärt val för ledningar, kylflänsar och andra applikationer där värme- & elöverföring är viktig.

Formbarhet

Aluminium är en mjuk metall som är mycket formbar och kan formas till många olika former och storlekar. Det gör metallen till ett populärt material när man önskar  använda delar vid mer komplexa former och design.

Återvinningsbarhet

Aluminium är en mycket återvinningsbar metall och kan återvinnas utan att förlora sina grundläggande egenskaper. Detta gör det till ett miljövänligt val som kan återanvändas om och om igen. Dock är metallen svår att återvinna i vissa produkter, t ex när insidan av en förpackning är klädd i aluminium. Men ca 80% av aluminium i Sverige återvinns. 

Vad är skillnaden mellan aluminium och rostfritt stål?

Vilken metall man ska använda beror på ändamål, t ex vilken miljö ska metallen utsättas för, vilken bärighet ska den klara och vilket utseende önskar man. Här nedan listar vi några av skillnaderna mellan aluminium och rostfritt stål som båda använda flitigt i samhället. 

Vikt: Aluminium är en lätt metall, medan rostfritt stål är en tung metall. Detta gör aluminium till ett utmärkt val när man vill hålla nere vikten på en produkt, medan rostfritt stål används när man vill ha en högre densitet och tyngre produkt. Rostfritt stål väger ungefär 3 gånger så mycket som aluminium. 

Korrosionsbeständighet: Båda metallerna är korrosionsbeständiga, men aluminium kan korrodera i vissa miljöer, till exempel i närvaro av sura eller alkaliska lösningar. Rostfritt stål är dock mer korrosionsbeständigt och kan användas i aggressiva miljöer som till exempel i sjövatten.

Hållfasthet: Rostfritt stål är en starkare metall än aluminium och är mer motståndskraftig mot mekanisk påfrestning. Därför används rostfritt stål ofta i konstruktioner där styrka och hållbarhet är viktigt.

Pris: Aluminium är oftast billigare än rostfritt stål, eftersom det är en vanligare metall och har en enklare produktionsprocess. Rostfritt stål är dyrare på grund av dess högre styrka och korrosionsbeständighet. i slutändan är det inte priset som ska styra valet av metall utan behovet som finns i sin produkt. En för svag metall för sitt ändamål kan bli en kostsam affär längre fram och rent av bli en katastrof  om bärigheten sviktar. 

Sammanfattningsvis är aluminium en lättare metall som är korrosionsbeständig och formbar, medan rostfritt stål är en tyngre metall som är starkare och mer korrosionsbeständig. Valet av metall beror på dess användningsområde och de specifika egenskaper som krävs för produkten.

Aluminium eller rostfritt